Home > Ex-Faculty and Alumni

Ex-Faculty and Alumni

SOME EMINENT TEACHERS ON THE FACULTY OF THE KENDRA OVER THE YEARS

HINDUSTANI VOCAL MUSIC

 

Amarnath

Aminuddin Khan Dagar

Dilip Chandra Vedi

Ishtiaq Hussain Khan

L. K. Pandit

Moinuddin Khan Dagar

Munnawar Ali Khan

Mushtaq Hussain Khan

Naina Devi

Shanti Sharma

Siddheswari Devi

Vilayat Hussain Khan

 

VOCAL MUSIC (LIGHT CLASSICAL)

 

Indu Prakash

Shanti Hiranand

INSTRUMENTAL MUSIC

 

SAROD

Amjad Ali Khan

Hafiz Ali Khan

 

SITAR

Debabrata Chowdhury

Wahid Khan

 

RUDRA VEENA

Asad Ali Khan

 

PAKHAWAJ

Bhagwat Upreti

Purushottam Das

 

TABLA

Akram Khan

Bundu Khan

Habibuddin Khan

Hasmat Ali Khan

Inam Ali Khan

Munnu Khan

Virendra Malviya

DANCE

 

KATHAK

Bansi Lal

Birju Maharaj

Devi Lal

Durga Lal

Kundan Lal

Lachhu Maharaj

Prerna Shrimali

Shambhu Maharaj

Sunder Prasad

Vaswati Misra

Nandini Singh

 

ODISSI

Aloka Panikar

Mayadhar Raut

 

BHARATANATYAM

Deepanjali Bedi

Leela Samson

Sudha Jagannath

 

CHHAU

Krishna Chandra Naik

Olek Niranjan Bisoi

JJ Sai Babu

 

YOGA

Subba Rao

 
 

SOME EMINENT PAST STUDENTS TRAINED AT THE KENDRA

KATHAK

 

Bela Arnab

Bharati Gupta

Chitra Rao

Devi Lal

Durga Lal

Harish Rawat

Kamal Kirtikar

Keshav Kothari

Krishna Kumar

Krishna Mohan

Kumudini Lakhia

Maya Rao

Munna Shukla

Prabha Marathe

Pradeep Shankar

Pratap Pawar

Ram Mohan Misra

Rashmi Vajpeyi

Rina Singha

Surendra Kaur

Tirath Ajmani

Uma Dogra

Uma Sharma

Urmila Nagar

Usha Sharma

Vishnu Priya Pawar

ODISSI

 

Aloka Panikar

Geeta Mahalik

Kiran Sehgal

Ranjana Gauhar

 

CHHAU

 

Bharat Sharma

Bhushan Lakhandri

Daksha Seth

Harish Rawat

Madhuri Bhatia

Sharon Lowen

 

BHARATANATYAM

 

Deepanjali Bedi

Justin McCarthy

Parul Pandeya

Radhica Laukaran

VOCAL MUSIC

 

B.S. Bali

Ghulam Sadiq Khan

Ghulam Siraj Khan

Ghulam Taqui Khan

Irene Roy Choudhury

Laxman Bhatt Tailang

Nimai Chandra Boral

Roma Rani Bhattacharya

Shanti Sharma

Sulochana Yajurvedi

Urmil Shankar Bhargava

 

SITAR/SAROD/VIOLIN/ PAKHAWAJ

 

Bhagwat Upreti (Pakhawaj)

Biswajit Roy Chowdhury (Sarod)

Dinesh Prabhakar (Violin)

Firdaus Khan (Sarod)

Ghulam Dastagir Khan (Sitar)

Matloob Khan (Sitar)

Ram Lakhan (Pakhawaj)

Rehmat Ali Khan (Sarod)

Tej Prakash Tulsi (Pakhawaj)

Updates
1 - 30 June 2019

SUMMER BREAK

 

14 - 30 May 2019

ANNUAL EXAMINATIONS

 

April/May 2019

KENDRA DANCE FESTIVAL

 

February/March 2019

SHRIRAM SHANKARLAL MUSIC FESTIVAL

 

9/10 Februrary 2019

FOUNDERS' DAY / VASANT PANCHAMI

 

Second week of December 2018

HALF-YEARLY EXAMINATIONS

 

17 November 2018

SUMITRA CHARAT RAM AWARD
for Life Time Achievement

 

10 October - 5 November 2018

SHRI RAM
a dance-drama based on the life of Lord Ram

 

30 August - 3 September 2018

SHRI KRISHNA
a dance drama based on the life of Lord Krishna

 

From August 2018

JHANKAR
Series of chamber performances

 

From August 2018

WORKSHOPS BY GUEST ARTISTS

 

From August 2018

ANKUR
Series of students' performances

 

2 JULY 2018

OPENING OF COLLEGE